Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty hạ tầng Nước sạch Hà Nội. (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai)

Written by  Jun 14, 2022
Last modified on Wednesday, 15 June 2022 03:52
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn