Nghị quyết Phiên họp HĐQT quý II/2023. Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Written by  Jul 05, 2023
Last modified on Wednesday, 05 July 2023 10:06
Admin

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Nước Sạch Hà Nội là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo… và trách nhiệm của các cổ đông và cán bộ công nhân viên, cùng sự hợp tác giúp đỡ của quý vị

Website: hiicom.vn