Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc Phê duyệt tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng…
Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Thư cảm ơn

Apr 15, 2024
Thư cảm ơn Kỷ niệm 30 năm thành lập Xí nghiệp Xây lắp (1994-2024) tiền thân của Công ty cổ…
Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị quý II/2023. Nhiệm kỳ 2020 - 2025.