CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI Tên viết tắt : CÔNG TY…
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI Tên viết tắt : CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI…